کلیدواژه‌ها = آنتی اکسیدان
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر فصل برداشت و مکان رویش برگ روی برخی مواد ثانویه ژنوتیپ های زیتون‌ بومی در استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1394

ملیکه سادات عمرانی؛ خدایار همتی؛ اسماعیل سیفی


2. تاثیر نوع شاخه و فصل برداشت برگ بر روی برخی مواد ثانویه در ژنوتیپ‌های بومی زیتون در استان گلستان

دوره 10، شماره 39، پاییز 1394، صفحه 33-41

ملیکه سادات عمرانی؛ خدایار همتی؛ اسماعیل سیفی


4. اثر پرایمینگ تنظیم کننده پیکس بر شاخص‌های رشد و سیستم آنتی اکسیدانی دانه رست پنبه در سطوح مختلف شوری

دوره 6، شماره 23، زمستان 1390، صفحه 22-33

عمران عالیشاه؛ مریم نیاکان؛ شهربانو غفوری