کلیدواژه‌ها = فتوسنتز
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه مقاومت نهال های یکساله شیردار (Acer cappadocicum) و ون (Fraxinus excelsior) تحت خاک های آلوده به فلز سنگین سرب

دوره 11، شماره 42، شهریور 1395، صفحه 1-12

هومن عباسی؛ محمد رضا پورمجیدیان؛ سید محمد حجتی؛ اصغر فلاح


2. اثر سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر دوام گل و شاخص‌های فتوسنتز گل شاخه بریده رز رقم Grand prix

دوره 9، ویژه بهار، اردیبهشت 1393، صفحه 48-58

نسرین فرهنگ مهر؛ مریم نیاکان؛ حسین زارعی


4. بررسی رابطه بین عدد دستگاه کلروفیل‌متر با محتوای کلروفیل، فتوسنتز و میزان نیتروژن برگ در سویا (Glycine max L.)

دوره 6، شماره 23، دی 1390، صفحه 34-40

گلثومه عزیزی؛ لیلا علیمردانی؛ آسیه سیاهمرگویی