کلیدواژه‌ها = کلزا
تعداد مقالات: 3
3. تاثیر مقادیر کود نیتروژن و تراکم کاشت بر برخی ویژگی‌های زراعی و فنولوژیکی کلزا (رقم هایولا 401)

دوره 8، شماره 29، بهار 1392، صفحه 56-64

علی مرتضی کیهانیان؛ حمیدرضا مبصر؛ مرتضی سام دلیری؛ سعید بخشی پور؛ صالح محمدی؛ بنت الهدی دمسی