کلیدواژه‌ها = سالیسیلیک اسید
تعداد مقالات: 4
3. اثر اسید سالیسیلیک بر استحکام، ماندگاری و برخی ویژگی‌های کیفی انگور عسکری (Vitis vinifera L.) در طول انبارداری

دوره 9، شماره 35، آذر 1393، صفحه 25-33

علی تهرانی فر؛ محمود شور؛ رضا موسی زاده؛ حسین عراقی؛ یحیی سلاح ورزی


4. اثر سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر دوام گل و شاخص‌های فتوسنتز گل شاخه بریده رز رقم Grand prix

دوره 9، ویژه بهار، اردیبهشت 1393، صفحه 48-58

نسرین فرهنگ مهر؛ مریم نیاکان؛ حسین زارعی