کلیدواژه‌ها = تیمول
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر دور آبیاری و اسیدهیومیک بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی آویشن (Thymus vulgaris L.)

دوره 13، شماره 51، آذر 1397، صفحه 67-82

حسین گرگینی شبانکاره؛ سارا خراسانی نژاد؛ محمدرضا عباسی؛ علیرضا طبسی


3. استخراج و تعیین ترکیبات تشکیل‌دهنده اسانس گونه گیاهی مرزه اورامانی Satureja avromanica Maroofi از کردستان

دوره 10، شماره 37، خرداد 1394، صفحه 53-61

فرحناز هوشیدری؛ فاطمه سفیدکن؛ محمود نادری؛ قدرت اله طوقی