کلیدواژه‌ها = جوانه زنی
تعداد مقالات: 4
1. توان آللوپاتی گیاه چای (Camellia sinensis L.) بر جوانه‌زنی بذرها و تکوین دانه رست‌های گیاه جو (Hordeum vulgar L.) و ماش (Vicia sp.)

دوره 8، شماره 29، بهار 1392، صفحه 47-55

احمد مجد؛ هدیه دیباه؛ طاهر نژاد ستاری؛ فائزه قناتی


2. بررسی اثر هیدروپرایمینگ بر جوانه‌زنی و محتوای پرولین بذر تربچه (Raphanus sativus L.) در شرایط تنش شوری

دوره 8، شماره 29، بهار 1392، صفحه 65-74

محسن فرزانه؛ مژگان قنبری؛ علیرضا افتخاریان جهرمی


3. تاثیر عصارهی کودهای دامی و تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی (Salvia officinalis) و رشد اولیهی مریم گلی

دوره 7، شماره 27، زمستان 1391، صفحه 1-10

شیرزاد سوره؛ رضا دلیری مقدم؛ حسین آروئی