کلیدواژه‌ها = پرولین
تعداد مقالات: 20
3. تأثیر دور آبیاری و اسیدهیومیک بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی آویشن (Thymus vulgaris L.)

دوره 13، شماره 51، پاییز 1397، صفحه 67-82

حسین گرگینی شبانکاره؛ سارا خراسانی نژاد؛ محمدرضا عباسی؛ علیرضا طبسی


6. تأثیر قارچ میکوریزای Piriformospora indica بر روی رشد و برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی گیاه گشنیز (Coriandrum sativum)

دوره 12، شماره 46، تابستان 1396، صفحه 93-101

علی اصغر حاتم نیا؛ کبری موسی بیگی؛ مهین توحیدی؛ آرش بابایی؛ مهدی قبولی


10. اثر محلول پاشی متانول بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی سویا (Glycine max L.) تحت تنش خشکی

دوره 12، شماره 45، بهار 1396، صفحه 81-94

بهزاد امرایی؛ فرزاد پاک نژاد؛ محمدعلی ابراهیمی؛ حمید سبحانیان


12. اثر سویه‌های فلورسنت سودومونادس (Pseudomonas fluorescent) بر وضعیت هورمونی، قندهای محلول و پرولین ذرت تحت تنش خشکی

دوره 10، شماره 39، پاییز 1394، صفحه 42-54

محمد حسین انصاری؛ محمد رضا اردکانی؛ هادی اسدی رحمانی؛ فرزاد پاک‌نژاد؛ داوود حبیبی


16. تاثیر محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر میزان اسمولیت‌ها و رنگدانه‌های فتوسنتزی گیاه بادمجان (Solanum melongena L.) تحت تنش سرما

دوره 8، شماره 32، زمستان 1392، صفحه 75-83

محسن فرزانه؛ مژگان قنبری؛ علیرضا افتخاریان جهرمی؛ شورانگیز جوانمردی


17. بررسی اثر هیدروپرایمینگ بر جوانه‌زنی و محتوای پرولین بذر تربچه (Raphanus sativus L.) در شرایط تنش شوری

دوره 8، شماره 29، بهار 1392، صفحه 65-74

محسن فرزانه؛ مژگان قنبری؛ علیرضا افتخاریان جهرمی


20. اثرات اندازه بذر و عمق کاشت بر صفات فیزیولوژیکی سه ژنوتیپ جو در شرایط تنش شوری

دوره 6، شماره 24، بهار 1391، صفحه 62-71

عبد الرحیم نظری؛ محمد رضا داداشی؛ عباسعلی نوری نیا؛ الهام فغانی