کلیدواژه‌ها = ارتفاع
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر رویشگاه، قطر ریشه و نوع بافت بر میزان برخی مواد ثانویه شیرین‌بیان در خراسان رضوی (قوچان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1394

خدایار همتی؛ نسترن همتی؛ اعظم قائدی


4. اثر ارتفاع بر خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی برگ گیاه گزنه (L. Urtica dioica) در استان‌های مازندران و گلستان

دوره 9، شماره 35، پاییز 1393، صفحه 1-11

مصطفی نجار فیروز جایی؛ خدایار همتی؛ سارا خراسانی نژاد؛ امیر دارائی گرمه خانی؛ امین اله باقری فرد