کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 4
1. تعیین گونه های بومی و موثر گندمیان استان اصفهان در مقابله با فرسایش خاک

دوره 7، شماره 27، زمستان 1391، صفحه 11-19

محسن کاویانی؛ پیمان آقایی؛ شکوفه نکوئی


2. مطالعات گرده شناسی برخی از گونه‌های جنس Onosma L. (Boraginaceae) در ایران

دوره 7، شماره 25، تابستان 1391، صفحه 69-76

سید محمدمهدی حمدی؛ فریبا شریف نیا؛ سمانه سلوکی


3. معرفی لیست فلورستیک منطقه سر علی آباد گرگان - ایران

دوره 6، شماره 24، بهار 1391، صفحه 9-25

سید علی حسینی


4. گزارش دو رکورد جدید از تیره Hylocomiaceae برای فلور خزه‌ای ایران

دوره 6، شماره 24، بهار 1391، صفحه 46-52

فریبا شریف نیا؛ سولماز چراغی ناو؛ فهیمه سلیم پور؛ سمانه آخوندی درزیکلائی