کلیدواژه‌ها = تجزیه خوشه‌ای
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) بر اساس برخی شاخص‌های مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی

دوره 15، شماره 60، زمستان 1399، صفحه 1-15

نسیم رنج کش؛ مرتضی سام دلیری؛ پوریا مظلوم؛ امیرعباس موسوی؛ ولی الله رامئه


3. تنوع فیتوشیمیایی، بیوشیمایی و مولکولی انجیر (Ficus carica L.) در استان آذربایجان شرقی

دوره 13، شماره 52، زمستان 1397، صفحه 16-28

اکبر قربانی؛ حمید حسن پور؛ سزایی ارجیشلی