کلیدواژه‌ها = سالیسیلیک اسید
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر میکوریزا و سالیسیلیک اسید بر عملکرد و شاخص‌های فیزیولوژیک ذرت (Zea mays)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

پوریا مظلوم؛ محسن پیمان یونس پور؛ مرتضی سام دلیری؛ امیر عباس موسوی میرکلائی؛ مرتضی مبلغی