کلیدواژه‌ها = شوری
تعداد مقالات: 6
1. برهمکنش شوری و کروم بر پیگمان‌ها و عملکرد فتوسیستم II خرفه (Portulaca oleracea L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

زهرا طالب زاده؛ راهله رهباریان؛ محبت نداف؛ حمید سبحانیان


4. برهمکنش کروم و شوری بر برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.)

دوره 16، شماره 61، بهار 1400، صفحه 17-26

10.30495/iper.2021.679549

زهرا طالب زاده؛ راهله رهباریان؛ محبت نداف؛ حمید سبحانیان


6. بررسی اثر پیش تیماری توام کلرور سدیم و زمان بر رشد، وضعیت رنگیزه‌های فتوسنتزی و نسبت‌های فتوسیستمی در سیانوباکتریوم خاکزی Calothrix sp. FS 65

دوره 15، شماره 58، تابستان 1399، صفحه 48-60

حمیده سادات امیرلطیفی؛ شادمان شکروی؛ آرین ساطعی؛ مازیار احمدی گلسفیدی؛ مهرعلی محمود جانلو