کلیدواژه‌ها = کلروفیل
تعداد مقالات: 4
2. بررسی برهم کنش زمان برداشت و دوره انبارداری بر شاخص‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی میوه کیوی (Actinidia deliciosa)

دوره 15، شماره 58، تابستان 1399، صفحه 79-93

محمود اسدی؛ سمیه روحانی؛ جواد فتاحی مقدم؛ بابک باباخانی؛ پروانه راهداری


3. اثر هیومیک اسید بر رشد، عملکرد و برخی پارامترهای فیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum L.) تحت تنش شوری

دوره 15، شماره 57، بهار 1399، صفحه 10-22

رضا شریفی اصل؛ مهناز جاسمی منش؛ محمد میرزایی حیدری