کلیدواژه‌ها = پرولین
تعداد مقالات: 13
1. تأثیر کاربرد ریشه‌ای و برگی سلنیوم بر تعدادی از پاسخ‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه گندم تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

معصومه عابدینی؛ میثم قره باغی؛ سکینه مرادخانی


2. ارزیابی و مقایسه ده اکوتیپ از گیاه دارویی کلپوره (Teucrium polium L.) در تحمل به تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

زهرا توحیدی؛ حمید سبحانیان؛ امین باقی زاده


3. بررسی برخی صفات فیزیومورفولوژیکی توده های مختلف خرفه (L. portulaca oleracea) تحت شرایط تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

الهام عزیزی؛ یونس رضاپور جغال؛ منصوره کرمانی؛ علی معصومی


4. بررسی اثر کود نانوکلات پتاسیم، سولفات پتاسیم و سالیسیلیک اسید بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت تنش کمبود آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

سمیه عرفانی؛ محمد علی رضایی؛ فرهادفرهاد فرح‌وش؛ مهرعلی محمود جانلو


5. بررسی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام مختلف گندم نان (Triticum aestivum L.) تحت کاربرد منابع مختلف کودی در شرایط دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

رحیم ناصری؛ امیر میرزایی؛ عباس سلیمانی فرد


6. پاسخ فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی جعفری مکزیکی (Tagetes minuta L.) به کاربرد قارچ‌های مایکوریزا در شرایط تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

مرتضی ایرجی مارشک؛ محمد مقدم


7. تاثیر اکسید سیلیسیم و اسید سالیسیلیک بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی خربزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

مجتبی صلاحی استاد؛ ملیحه مرشدلو؛ محمد مقدم


8. تاثیر میزان مصرف آب و تنظیم کننده‌های رشد بر صفات مورفوفیزیولوژیکی ارقام پنبه در شرایط شهرستان گرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

اسحاق آرخی؛ حسین عجم نوروزی؛ الهام فغانی؛ کمال قاسمی بزدی