نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد و مؤلفه‌های کارایی عناصر در کنجد (Sesamum indicum L.)

دوره 16، شماره 64، بهمن 1400، صفحه 86-96

10.30495/iper.2022.679537

فرزاد بابایی؛ اسماعیل گنجینه؛ افشین مظفری؛ محمد میرزایی حیدری؛ رحیم ناصری