نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر محلول پاشی اسید آسکوربیک بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان ارقام ماش (Vigna Radiate L.) در شرایط تنش کم آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

10.30495/iper.2021.679565

محمد جهانبخشی؛ مهدی صادقی؛ محمود توحیدی؛ فربد فتوحی؛ سیدعلی فاضل زاده