نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 4
1. مروری بر اثرات تنش خشکی در گیاهان و برخی راهکارهای موثر در مدیریت زراعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1401

10.30495/iper.2022.1944163.1744

امین فتحی؛ عباس ملکی؛ رحیم ناصری


3. نقش توأم قارچ میکوریزا و کود شیمیایی فسفر بر جذب عناصر غذایی اندام های هوایی گیاه جو زراعی تحت شرایط دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1401

10.30495/iper.2022.690265

رحیم ناصری؛ امیر میرزایی؛ امین عباسی


4. عملکرد ارقام مختلف گندم نان (Triticum aestivum L.) به کاربرد منابع مختلف کودی تحت شرایط دیم

دوره 15، شماره 60، اسفند 1399، صفحه 107-124

رحیم ناصری؛ امیر میرزایی؛ عباس سلیمانی فرد