نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تغییرات حاصل از منابع نیتروژن، روی و پتاسیم بر فاکتورهای رشد و صفات فیزیولوژی ذرت( Zea mays L.) رقم سینگل کراس 704

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

10.30495/iper.2021.1938805.1722

طاهره توان؛ محمدعلی رضایی؛ مهر علی محمود جانلو