نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی رنگیزه‌های فتوسنتزی، شاخص‌های فلورسانس، تبالات گازی وبرخی ترکیبات فلاونوئیدی موثر در گیاه بنفشه سه‌رنگ (Viola tricolor L.)تحت تاثیر نانوذرات نقره‌زیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1401

10.30495/iper.2022.690248

عارفه حسنوند؛ سارا سعادتمند؛ حسین لاری یزدی؛ علیرضا ایرانبخش


2. تاثیر نانو ذرات نقره‌ سنتز شده زیستی بر روی برخی از شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی بنفشه سه رنگ (Viola tricolor L.)

دوره 16، شماره 62، شهریور 1400، صفحه 109-122

10.30495/iper.2021.679557

عارفه حسنوند؛ سارا سعادتمند؛ حسین لاری یزدی؛ علیرضا ایرانبخش