نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی شاخص‌های بیوشمیایی گیاه دارویی خرفه oleracea Portulaca تحت تنش کروم و شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1401

10.30495/iper.2022.690256

زهرا طالب زاده؛ راحله رهباریان؛ محبت نداف؛ حمید سبحانیان


2. برهمکنش شوری و کروم بر پیگمان‌ها و عملکرد فتوسیستم II خرفه (Portulaca oleracea L.)

دوره 17، شماره 65، اردیبهشت 1401

10.30495/iper.2021.679568

زهرا طالب زاده؛ راهله رهباریان؛ محبت نداف؛ حمید سبحانیان


3. برهمکنش کروم و شوری بر برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.)

دوره 16، شماره 61، خرداد 1400، صفحه 17-26

10.30495/iper.2021.679549

زهرا طالب زاده؛ راهله رهباریان؛ محبت نداف؛ حمید سبحانیان