نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر میکوریزا و سالیسیلیک اسید بر عملکرد و شاخص‌های فیزیولوژیک ذرت (Zea mays)

دوره 16، شماره 62، شهریور 1400، صفحه 82-94

10.30495/iper.2021.679540

پوریا مظلوم؛ محسن پیمان یونس پور؛ مرتضی سام دلیری؛ امیر عباس موسوی میرکلائی؛ مرتضی مبلغی