نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر سالیسیلیک اسید بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و تولید اسانس به‌لیمو (Lippia citrodora L.) تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

10.30495/iper.2021.679535

محمد مقدم؛ لیلا مهدی زاده؛ سارا فرسرایی