نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر کاربرد فلاوباکتریوم، ورمی‌کمپوست و هیومیک‌اسید بر فتوسنتز جاری، انتقال ماده خشک و سهم آن‌ها در عملکرد دانه تریتیکاله تحت شرایط تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1401

10.30495/iper.2022.690242

سارا محمدی کله سرلو؛ رئوف سید شریفی؛ حامد نریمانی؛ ژیلا نظری


2. تاثیر میکوریزا و نانواکسید آهن و روی بر گره‌زایی و عملکرد کمی و کیفی عدس دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1401

10.30495/iper.2022.690263

روانبخش آگاهی؛ رئوف سید شریفی؛ حامد نریمانی


3. تاثیر آبیاری تکمیلی و کاربرد میکوریزا و ازتوباکتر بر اجزای پر شدن دانه‌ی جو دیم(Hordeum vulgare L.)

دوره 16، شماره 61، خرداد 1400، صفحه 64-79

10.30495/iper.2021.679523

ندا عبادی؛ رئوف سید شریفی؛ حامد نریمانی؛ راضیه خلیل زاده