نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه استبرق (Calotropts procera L) در مناطق خشک و شور استان گلستان

دوره 15، شماره 60، اسفند 1399، صفحه 16-31

مصطفی حمیدی؛ سعید نواب پور؛ ابوالفضل مازندرانی؛ احد یامچی؛ علی اصغر نصرالله نژاد