نویسنده = ���������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثر بازدارندگی تنظیم کننده‌های رشد مختلف روی بیماری کپک آبی در ارقام سیب (Malus × domestica Borkh.)

دوره 15، شماره 57، خرداد 1399، صفحه 100-115

منصوره کشاورزی؛ سعید میرزایی؛ مسعود احمدی افزادی