نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. پارامتر‌های فلورسانس کلروفیل و انتخاب برترین ژنوتیپ‌ها در برنج (Oryza sativa L.) براساس شاخص‌های BLPSI و LPSI

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

10.30495/iper.2021.679520

مهناز کاتوزی؛ سعید نواب پور؛ حسین صبوری؛ علی اکبر عبادی