نویسنده = ������ ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر محیط غرقاب و خشک بر ظهور نواحی ژنی کنترل کننده صفات گیاهچه‌‌های برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از نشانگرهای SSR

دوره 16، شماره 61، خرداد 1400، صفحه 1-16

10.30495/iper.2021.679515

بهاره قاسمی؛ حسین صبوری؛ حسین حسینی مقدم؛ عباس بیابانی؛ محمد جواد شیخ زاده