نویسنده = �������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثرات محلولپاشی اسید سالیسیلیک و نانو کلات آهن بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و مورفوفیزیولوژیکی بنفشه معطر (odorata L. Viola)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

10.30495/iper.2021.679524

اسماء حسنوند؛ لیلا فهمیده؛ فاطمه بیدرنامنی