نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر سولفات روی و جیبرلیک اسید بر بهبود تبادلات گازی و عملکرد لوبیا سفید در شرایط تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

10.30495/iper.2021.679536

عارفه عباسی؛ عباس ملکی؛ فرزاد بابایی؛ هوشمند صفری؛ علیرض رنگین


2. مروری بر اثرات تنش خشکی در گیاهان و برخی راهکارهای موثر در مدیریت زراعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1401

10.30495/iper.2022.1944163.1744

امین فتحی؛ عباس ملکی؛ رحیم ناصری