نویسنده = �������������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. اثر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد و مؤلفه‌های کارایی عناصر در کنجد (Sesamum indicum L.)

دوره 16، شماره 64، بهمن 1400، صفحه 86-96

10.30495/iper.2022.679537

فرزاد بابایی؛ اسماعیل گنجینه؛ افشین مظفری؛ محمد میرزایی حیدری؛ رحیم ناصری


2. اثر هیومیک اسید بر رشد، عملکرد و برخی پارامترهای فیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum L.) تحت تنش شوری

دوره 15، شماره 57، خرداد 1399، صفحه 10-22

رضا شریفی اصل؛ مهناز جاسمی منش؛ محمد میرزایی حیدری