نویسنده = ���������� ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. اثرات همزمان نانوذرات سیلیس، پتاسیم، کود بیولوژیک و شیمیایی نیتروژن بر جذب برخی عناصر و عملکرد شلتوک ارقام برنج (Oryza sativa L.)

دوره 14، شماره 54، شهریور 1398، صفحه 60-73

مهرداد قاسمی لمراسکی؛ حمید مدنی؛ نصیبه رضوان طلب؛ سلمان دستان