نویسنده = ���������� �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. اثر کودهای زیستی بر اجزای عملکرد، عملکرد، پروتئین و روغن سویا (Glycine max Merrill.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری

دوره 13، شماره 52، اسفند 1397، صفحه 1-15

مجید قنبری؛ علی مختصی بیدگلی؛ پرنیان طالبی سیه سران