نویسنده = ������������ ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. اثرات هیومیک اسید و میکوریزا بر ویژگی‌های ریختی و غلظت عناصر غذایی لوبیا قرمز (Vigna radiate L.)

دوره 12، شماره 48، اسفند 1396، صفحه 92-102

مجتی یوسفی راد؛ ابوالفضل معصومی زواریان