نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر نوع و روش کاربرد کودهای نانو و شیمیایی بر عملکرد دانه و اسانس گل گاو زبان اروپایی (Borago officinalis L.)

دوره 13، شماره 51، آذر 1397، صفحه 95-107

پریزاد محمودی؛ مهرداد یارنیا؛ ورهام رشیدی؛ رضا امیرنیا؛ علیرضا تاری نژاد