نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر محلول‌پاشی نانو دی‌اکسید تیتانیوم و اسید سالیسیلیک بر برخی از صفات فیزیولوژیک گیاه سرخارگل (Echinaceae purpurea L.) در شرایط کمبود آب

دوره 15، شماره 60، اسفند 1399، صفحه 95-106

آسیه امید حقی؛ ابراهیم خلیل وند بهروزیار؛ فرهاد فرح‌وش؛ مهرداد یارنیا؛ عبداله حسن زاده


2. تأثیر نوع و روش کاربرد کودهای نانو و شیمیایی بر عملکرد دانه و اسانس گل گاو زبان اروپایی (Borago officinalis L.)

دوره 13، شماره 51، آذر 1397، صفحه 95-107

پریزاد محمودی؛ مهرداد یارنیا؛ ورهام رشیدی؛ رضا امیرنیا؛ علیرضا تاری نژاد