نویسنده = ��������������� ��������������������
تعداد مقالات: 2
2. تاثیر محلول‌پاشی نانو دی‌اکسید تیتانیوم و اسید سالیسیلیک بر برخی از صفات فیزیولوژیک گیاه سرخارگل (Echinaceae purpurea L.) در شرایط کمبود آب

دوره 15، شماره 60، اسفند 1399، صفحه 95-106

آسیه امید حقی؛ ابراهیم خلیل وند بهروزیار؛ فرهاد فرح‌وش؛ مهرداد یارنیا؛ عبداله حسن زاده