نویسنده = �������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی برخی صفات فیزیکوشیمیایی در ژنوتیپ‌‌‌های روغنی و کنسروی برگزیده زیتون (Olea europaea) سازگار با شرایط اقلیمی گرگان

دوره 13، شماره 49، خرداد 1397، صفحه 54-68

سمیه ابراهیم نیا؛ اسماعیل سیفی؛ خدایار همتی؛ حسین فریدونی


2. مقایسه‌ ترکیب بیوشیمیایی روغن سه رقم زیتون (Olea europaea L.) در مناطق مختلف استان گلستان

دوره 11، شماره 43، آذر 1395، صفحه 52-65

اسماعیل سیفی؛ آرزو جلالی؛ سمیه ابراهیم نیا؛ حسین فریدونی