نویسنده = ���������� ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. اثر پرایمینگ شیمیایی و زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه باقلا (Vicia faba L.)

دوره 10، شماره 40، اسفند 1394، صفحه 73-83

رضا درشین زنوش؛ محمد حسین انصاری؛ معرفت مصطفوی راد