نویسنده = حمیدرضا صادقی پور
تعداد مقالات: 5
1. تغییرات در جوانه زنی، قدرت بذر و فعالیت سیستم آنتی اکسیدانتی در بذرهای پنبه در طی زوال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

فرشید قادری‌فر؛ امید سنچولی؛ حمیدرضا صادقی پور


2. مقایسه اثر سیلیکون معدنی و نانوسیلیکون بر برخی صفات بیوشیمیایی و فتوسنتزی در گیاه ذرت Zea mays L.تحت تنش شوری

دوره 15، شماره 57، بهار 1399، صفحه 23-38

محبوبه زراوشان؛ احمد عبدل زاده؛ حمیدرضا صادقی پور؛ پویان مهربان جوبنی


3. اثرات تیمارهای دودی بر جوانه‌زنی بذرهای استراتیفیکاسیون شده گیاه دارویی- مرتعی کما (Boiss. Ferula ovina)

دوره 14، شماره 55، پاییز 1398، صفحه 79-94

ساناز زرداری؛ فرشید قادری‌فر؛ حمیدرضا صادقی پور؛ ابراهیم زینلی؛ الیاس سلطانی


4. بررسی پاسخ فیزیولوژیک و دفاع آنتی‌اکسیداتیو خردل سفید (Sinapis alba) تحت تنش کادمیم و سرب

دوره 13، شماره 50، تابستان 1397، صفحه 12-24

احمد عبدل زاده؛ زهرا سلیمان نژاد؛ حمیدرضا صادقی پور