نویسنده = خدایار همتی
تعداد مقالات: 9
1. تاثیر رویشگاه، قطر ریشه و نوع بافت بر میزان برخی مواد ثانویه شیرین‌بیان در خراسان رضوی (قوچان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1394

خدایار همتی؛ نسترن همتی؛ اعظم قائدی


3. تاثیر فصل برداشت و مکان رویش برگ روی برخی مواد ثانویه ژنوتیپ های زیتون‌ بومی در استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1394

ملیکه سادات عمرانی؛ خدایار همتی؛ اسماعیل سیفی


9. تاثیر نوع شاخه و فصل برداشت برگ بر روی برخی مواد ثانویه در ژنوتیپ‌های بومی زیتون در استان گلستان

دوره 10، شماره 39، پاییز 1394، صفحه 33-41

ملیکه سادات عمرانی؛ خدایار همتی؛ اسماعیل سیفی