نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. معرفی فلور، اشکال زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان مراتع ییلاقی پلور

دوره 6، شماره 23، دی 1390، صفحه 1-15

شکوفه شکرالهی؛ حمید رضا مرادی؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی