نویسنده = �������� �������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. گزارش دو رکورد جدید از تیره Hylocomiaceae برای فلور خزه‌ای ایران

دوره 6، شماره 24، فروردین 1391، صفحه 46-52

فریبا شریف نیا؛ سولماز چراغی ناو؛ فهیمه سلیم پور؛ سمانه آخوندی درزیکلائی


2. بررسی پتانسیل گیاه قاصدک Boiss.) (Taraxacum syriacum در انباشته سازی عنصر سنگین کادمیوم

دوره 6، شماره 24، فروردین 1391، صفحه 53-61

مریم مرتاضی؛ مژگان فرزامی سپهر؛ فهیمه سلیم پور