نویسنده = ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی پاسخ‌های فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های مختلف پنبه (Gossypium hirsutum L.) در محیط‌های شور و غیرشور

دوره 6، شماره 24، فروردین 1391، صفحه 37-45

سیدجلال میرقاسمی؛ محمد علی رضایی؛ سیده سمانه موسوی خورشیدی