نویسنده = ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. رویان زایی پیکری و باززایی گیاه از تخمک گسترش نیافته پرتقال (Citrus sinensis (L.) Osbeck)

دوره 7، شماره 27، دی 1391، صفحه 56-63

عالم آرا غلامی؛ احمد مجد؛ سید وحید علوی؛ فتح اله فلاحیان