نویسنده = ������������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی برخی ترکیبات شیمیایی حاصل از استخراج چوب درون سنجد

دوره 7، شماره 27، دی 1391، صفحه 48-55

امیر جوربندیان؛ محمد رضا ماستری فراهانی؛ هدی جعفرزاده