نویسنده = ���������� ���������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی برخی ارقام انگور بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی میوه و بذر آنها

دوره 7، شماره 28، فروردین 1392، صفحه 1-9

رضا موسی زاده؛ محمود شور؛ علی تهرانی فر؛ غلامحسین داوری نژاد؛ علی مختاریان