نویسنده = ������������������ ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر مقادیر کود نیتروژن و تراکم کاشت بر برخی ویژگی‌های زراعی و فنولوژیکی کلزا (رقم هایولا 401)

دوره 8، شماره 29، خرداد 1392، صفحه 56-64

علی مرتضی کیهانیان؛ حمیدرضا مبصر؛ مرتضی سام دلیری؛ سعید بخشی پور؛ صالح محمدی؛ بنت الهدی دمسی