نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر متقابل شوری و کلرید کلسیم بر صفات کیفی و عملکرد توت فرنگی رقم گامروسا

دوره 8، شماره 29، خرداد 1392، صفحه 38-46

ابوالفضل لولایی؛ سعید سماوات؛ شهروز حبیبی


2. بررسی محلول پاشی اسید بُریک و کلرید کلسیم بر رشد رویشی و زایشی و انبارمانی توت فرنگی رقم «سلوا»

دوره 6، شماره 23، دی 1390، صفحه 60-66

ابوالفضل لولایی؛ مصطفی مصطفوی؛ سعید سماوات