نویسنده = �������� �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی واکنش به نور برخی از گونه‌های آویشن در مرحله جوانه‌زنی

دوره 8، شماره 29، خرداد 1392، صفحه 1-16

بهاره الهوردی ممقانی؛ ابراهیم شریفی عاشور آبادی؛ مریم ملکی زاده تفتی؛ جمال حسنی؛ محمد بختیاری رمضانی