نویسنده = �������������������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه قابلیت تعدیل شوری و برخی پاسخ‌های فیزیولوژیک در سیانوباکتری Anabaena sp. FS76 تحت شوری‌های مختلف

دوره 8، شماره 30، شهریور 1392، صفحه 52-59

زینب بادلی؛ شادمان شکروی؛ جلال الدین درخشانپور